Mitarbeiter

 • Haller, Johann, Prof. Dr.
  (Lehrstuhl Maschinelle Übersetzung)
  E-Mail:
  WWW: Homepage
 • Rösener, Christoph, Dr.
  (Lehrstuhl Prof. Haller und SDV, seit 1.10.2011 Professur an FH Flensburg)
  Tel.: +49 (0)681 302-3204 bzw. IAI 0681-3895127
  E-Mail:
  Geb. A 2 2, Raum 3.19
 • Daut, Peggy
  (Lehrstuhl Maschinelles Übersetzen, Lehrstuhl Prof. Steiner/Lehrstuhl Translationsorientierte Sprachtechnologie, Prof. van Genabith)
  Tel.: +49 (0)681 302-3577
  E-Mail:
  Geb. A 2 2, Raum 1.04
 • Heigold, Georg, Dr.
  (Lehrstuhl Prof. van Genabith)
  Tel.: +49 (0)681 302-2929
  E-Mail:
  Geb. A 2 2, Raum 1.15
 • Pal, Santanu
  (Lehrstuhl Prof. van Genabith - Projekt Expert)
  Tel.: +49 (0)681 302-2929
  E-Mail:
  Geb. A 2 2, Raum 1.25
 • Tan, Liling
  (Lehrstuhl Prof. van Genabith - Projekt Expert)
  Tel.: +49 (0)681 302-2929
  E-Mail:
  Geb. A 2 2, Raum 1.25